Home » Cologne Bridge

Cologne Bridge

Sibiřský Les začal rychle a nezadržitelně postupovat do nových oblastí po celém světě. Vytrvale postupuje od východu na západ a ničí poslední zbytky civilizace. Přes všechny snahy není žádná vláda schopná Les zastavit. Pouze přírodní překážky mohou být barikádou pro tuto hrozbu.
Jednou z takových překážek byla řeka Rýn, oddělující západní Evropu od Alp až k Severnímu moři.

Určitý čas zvládaly spojené evropské jednotky Les zadržovat. Většina mostů na Rýně byla zničena, ale bylo rozhodnuto zachovat alespoň jeden most v každém velkém městě, aby přeživší mohli překonat řeku. Silné obranné struktury úspěšně plnily svou úlohu, ale každý druh obrany dříve nebo později podlehl. Pevnost Rýn nebyla výjimkou. Nakonec Les našel způsob, jak řeku překonat a začal se šířit po celé Evropě. Zcela obklíčeni se obránci mostu nevzdávali a bojovali dále a tak vytvořili útočiště pro stovky přeživších. Boj o přežití pokračoval po dobu několika let. Během této doby bylo na mostě vytvořeno celé město. Počty obránců se ale nezadržitelně tenčily a bylo jasné, že les zvítězí – byla to jen otázka času. Bohužel další osud přeživších je neznámý. Z nějakého důvodu opustili most a nechali vše pohltit silami přírody.

Historie:

Silné opevnění úspěšně plnilo svou roli, ale každé z nich dříve nebo později tak i tak selhalo. To se stalo pevnosti na řece Rýn. Les našel způsob jak prorazit a pohltit tak celou Evropu. Obránci mostu byli Lesem obklopeni, ale i přesto stále statečně toto místo bránili. Místo, které se stalo útočištěm mnoha přeživších.

Několik let pokračoval prudký boj o přežití. Během této doby, se komunita přeživších rychle rozrostla a výsledkem bylo něco jako malé „město“. Počet obránců se ale zmenšoval a každým dnem bylo jistější, že se Les dostane až do jejich malého „městečka“. Byla to jen otázka času. Nakonec za nevyjasněných okolností, lidé toto místo opustili. Jejich osud je neznámý…