Home » Survarium » Frakce a Klany » Frakce » The Fringe Settlers

The Fringe Settlers

The Fringe Settlers (Okrcry-img-5ajoví osadníci)

Tato skupina se jmenuje podle místa, kde žijí a to je okraj bezpečné zóny; kde se zastavilo

rozpínání Lesa. Do teď zůstává tajemstvím, proč se les zastavil. Někteří věří že „The Fringe Settlers“ jsou jedním z důvodů.Dokonce před katastrofou, kdy se Les teprve začal roztahovat, někteří lidé věřili v nezbytnost studovat a nezničit Les, naučit se žít s ním v harmonii.

Ale, jejich hlasy nebyly vyslyšeny během boomu průmyslové doby a tak opustili město a šli studovat tento zvláštní fenomén na vlastní pěst. Postupně se přizpůsobili novým podmínkám života, a když nad Lesem vznikl oblak sp

orů, obyvatelé okrajových oblastí byli připraveni.

Pád civilizace je dále upevnil v jejich víře, že mají pravdu. Ti, kteří žijí na okraji, jsou pravděpodobně jediní, kteří se nebojí exkurzí do Lesa; cení si nepatrnosti, která existuje mezi osadami a Lesem.

Obyvatelé se zdráhají povolovat vstup cizincům, vědouce, že každá agrese směrem k lesu bude stokrát navrácena. Obyvatelé věří v „Eden“. Zvláštní místo někde hluboko v Lese, kde není trní, anomálie, nebo smrtící mutanti. Věří, že to je to místo, kde se znovu zrodí lidská civilizace, ale je potřeba se změnit a žít v harmonii, jen pak jim bude přáno objevit Eden.