Home » School

School

school-img-sl1Za školou stojí v pozadí tragický příběh. Skupina uprchlíků z umírajícího města se zabarikádovala v horním patře ve snaze se zachránit před zmutovanými zvířaty a ptáky, kteří útočili na všechno živé okolo. Obléhání trvalo týden. Lidé dělali co mohli, aby přežili. Chleba si rozdělovali po malých přídělech a použití každé kulky si pořádně rozmysleli. Jakmile jim došli zásoby, vyslali ven lidi, kteří měli za úkol sehnat jídlo. Nikdo z nich se nevrátil.

Jednoho dne ráno byli všichni probuzeni strašným hlukem.school-img-sl2 Kořenový systém stromu na školním nádvoří začal trhat betonovou podlahu na kusy. Kořeny se začaly natahovat směrem k místu, kde lidé drželi obranu. Začaly drtit zdi, aby se dostaly skrz ně. Hordy zmutovaných zvířat se začaly hrnout průlomem a nebylo proti nim žádné obrany – nikdo nepřežil…

O pět let později průzkumníci zjistili, že školou hluboce prorostla zmutovaná vegetace. Ukázalo se, že se zde nacházejí vzácné anomálie obsahujícíartefakty, které můžou být využity k výrobě lékařských prostředků a dokonce přivádět polomrtvé lidi zpět k životu.