Home » Tarakanovsky Fort

Tarakanovsky Fort

(Pevnost Tarakanovsky)fort3
Pevnost Tarakanovsky je řada obranných budov postavených v 19. Století na obranu západních oblastí  Ruské říše. Hříčkami osudu nebyla pevnost využita v první ani v druhé světové válce. Dlouhou dobu byla nevyužívána a tak postupem času chátrala.

Po katastrofě se všechno změnilo. Skupina bývalých vědců se usadila v klidné pevnosti přímo na okraji Lesa. Později se k nim připojili další přeživší. Kdysi opuštfort1ěná pevnost nyní rostla a sílila jako sídlo lidí. Víra ve všemohoucí síly přírody a symbolismus zaujímala důležité postavení v životě zdejších lidí. V pevnosti byl vztyčen oltář obklopený totemy a zdi jsou zdobeny rituálními symboly.

Z neznámých důvodu je Les nenapadl a pevnost jim poskytuje dobrou ochranu před kočovnými gangy. Vzhledem ke své poloze na okraji lesa a bezpečnosti území byla pevnost nazvána jako – Okrajová osada (the Fringe settlement). Název se začal používat pro všechny obyvatele oblasti.