Home » Vostok Radar Station

Vostok Radar Station

Vostok Radar Station (Radarová stanice ve Vostoku)
Vostok Radar Station je tajná vojenská základna, jedna z vostok-img-sl3mnoha pozemních stanic nacházejících se za uralem. Byla využívána ke sledování odpalů a trasy letu balistických raket ve svrchní vrstvě atmosféry. Pár dní před katastrofou byly na základnu přivezeny barely s podivnou černou olejovitou tekutinou. Pouze velení vědělo co to je a k čemu to má být použito.

Brzy bylo ztraceno spojení s vevostok-img-sl2litelstvím. Posádka zuřivě bránila základnu, zatímco technici seřídili anténu a zachytili zprávu od Obnovené armády (The Renaissance Army), kde se dozvěděli o ústupu na jih, kde mělo dojít k přeskupení.

Tři měsíce uplynuly. Síly obránců se vytrácely. Docházela jim munice. Když si uvědomili, že žádná pomoc nepřijde, tak shromáždili poslední zbytky sil a pokusili se o průlom na jih přes sibiřské lesy.